Pravidla a podmínky užívání webu

A. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.mamlena.com je Mamlena, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli přísluší všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na web www.mamlena.com. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“).

Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije kteroukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Obsah internetových stránek www.mamlena.com má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.mamlena.com, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

B. Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto www stránkám.

C. Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

D. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 12.8.2017